Live Session #19 @ Grote Pyr Friday, November 2, 5pm

Live Session #19 @ Grote Pyr Friday, November 2, 5pm

Op vrijdag 2 november zal Time/Bank een bijeenkomst organiseren om je de gelegenheid te geven diensten met andere mensen te ruilen.

Hier leer je hoe je je eerste Hour Notes kan verdienen, je komt in contact met mensen uit diverse werkgebieden en achtergronden en misschien vind je eindelijk de expert die je wasmachine weer aan de praat krijgt.

Time/Bank biedt je de mogelijkheid om zaken te doen met tijd en vaardigheden zonder dat daar geld aan te pas komt.
De gebruikers van Time/Bank zijn onafhankelijk van de fase van hun carriëre, actief in hun vakgebied en bezig met het opbouwen en uitbreiden van diverse netwerken.

Met dit als uitgangspunt gelooft Time/Bank in het ontwikkelen van een aanvullende economie waarin bestaande behoeftes worden verbonden aan deze uiteenlopende vaardigheden en kennis.
Leer meer over de Time/Bank en word actief binnen de Time/Bank-gemeenschap.
Tijdens deze Live Sessie zul je de waarde van je vaardigheden ontdekken. Realiseer wat of wie je nodig hebt. Vind vervolgens de juiste persoon voor die ene klus die je niet alleen aan kan, of waar je geen geld voor hebt.

Het is ook meteen een dineetje, fijn als je wat eten en/of drinken meeneemt!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

On Friday 2 November, Time/Bank organizes a workshop to give you the opportunity to swap services with other people.

Here you will learn how you can earn your first Hour Notes, you come into contact with people from various work fields and backgrounds, and you might find finally the expert that will fix your washing machine.

Time/Bank offers you the opportunity to do business with your skills without the use of money.
The users of Time/Bank are independently of the fase of their carreers, active in their fields of interest and developing and expanding diverse networks .

Learn more about the Time/Bank and become active within the Time / Bank community.
During this Live Session you will discover the value of your skills. Realize what or who you need. Then find the right person for that one job that you can´t do by yourself, or that you can not afford.

It is also an dinner, it would be great if you could bring some food and/or drinks!

Branch: