Live Session #18 @ Grote Pyr Friday, October 5, 5pm

Live Session #18 @ Grote Pyr Friday, October 5, 5pm

Op vrijdag 5 oktober zal Time/Bank een bijeenkomst organiseren om geïnteresseerden de gelegenheid te geven door middel van Time/Bank uren te handelen.

We nodigen je uit kennis te maken met dit bijzondere initiatief of als je er al bekend mee bent andere Time/Bankers (beter) te leren kennen.

Tijdens de Live Sessie zul je de waarde van je vaardigheden ontdekken. Realiseer wat of wie je nodig hebt en vind de juiste persoon voor de klus die je niet alleen aan kan.
...

Neem zelf eten en drinken mee :)

Deelname is gratis.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

On Friday October 5 Time/Bank organizes an event to give through Time/Bank interested parties the opportunity to exchange time.

We invite you to become acquainted with this particular initiative or if you are already familiar with it get to know (better) other Time/Bankers.

During the live session you will discover the value of your skills. Realize what or who you need! Find the right person for the job that you can´t handle yourself.

It´s potluck, so bring your own drinks an food:)

Participation is free.

Branch: